PDA

View Full Version : Cốt vợt Cornilleaufbi
13-12-2011, 02:10
www.dungcubongban.vn (http://www.dungcubongban.vn) xin giới thiệu dòng sản phẩm : Cốt vợt Cornilleau - được sản xuất tại Pháp.

http://dungcubongban.vn/image/cache/data/Cornilleau/off+-120x120.jpg (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/hinotec-carbon-off)
HinoTec Off+ (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/hinotec-carbon-off)
Cốt vợt
1,370,000VNĐ
http://dungcubongban.vn/image/cache/data/Cornilleau/hinotec-off-120x120.jpg (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/hinotec-off)
HinoTec Off (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/hinotec-off)
Cốt vợt
950,000VNĐ
http://dungcubongban.vn/image/cache/data/Cornilleau/aero_off-120x120.jpg (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/aero-off)
Aero Off (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/aero-off)
Cốt vợt
800,000VNĐ
http://dungcubongban.vn/catalog/view/theme/default/image/stars_5.png
http://dungcubongban.vn/image/cache/data/Cornilleau/aero_off_+-120x120.jpg (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/aero-off-plus)
Aero Soft Carbon (http://dungcubongban.vn/vot-bong-ban/cot-vot-cornilleau/aero-off-plus)
Cốt vợt
1,250,000VNĐ